Tätskikt Stockholm

Experter på tåliga och hållbara tätskikt

Välkommen till experten på allt som handlar om tätskikt. Vi renoverar och nyanlägger tätskikt och asfalt på bland annat innergårdar, balkonger och parkeringshus med mera. Vårt erfarna team i Stockholm tar såväl stora som mindre projekt och vi använder alltid material från etablerade och godkända leverantörer.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster inom tätskikt och andra markarbeten.


Vi utför arbeten på ett korrekt sätt

När vi utför ett tätskiktsarbete kan du vara trygg i att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Vi kontrollerar allt som sker under hela processen, tar bilder, dokumenterar och utför egenkontroller med din trygghet i fokus. Utöver ett väl utfört arbete får du som kund garantier enligt entreprenadform med möjlighet för utökad garanti för tätskikt.

tätskikt stockholm

Tätskikt Stockholm – viktigt att tänka på

  • Vi utför arbeten inom tätskikt och kan utlova arbeten av högsta kvalitet.
  • Tätskikt som läcker bör besiktigas av sakkunnig person.
  • Vi kan göra en besiktning på plats för att ge förslag för lämpliga åtgärder för tätskiktet.

Tätskikt för innergårdar

Många innergårdar drar på sig fukt- och vattenskador. En av våra specialiteter är att säkra upp innergårdar med tätskikt av högsta kvalitet. Vi arbetar både med renoveringar och nybyggen av innergårdar och tätar med gjutasfalt.

Tätskikt för terrasser

Olika markarbeten skadas ofta när de utsätts för fukt, inte minst terrasser. Dessa exponeras ofta för nederbörd och det är därför viktigt att alla material och lösningar måste vara av högsta kvalitet. Vi utför tätskikt på många terrasser varje år, och arbetar både med renovering och nybyggen.

Varje år förlorar fastighetsägare och väghållare stora pengar helt i onödan på grund av bristande tätskikt. Med rätt val av utförande och material behöver man inte riskera den typen av skador.

Viktigt för hållbarheten

Att lägga ordentliga tätskikt vid markarbeten och byggen är viktigt för att konstruktionernas hållbarhet ska säkerställas. Processen bidrar till att skydda från vatten, extrema temperaturer med mera. Dessutom kan tätskikt bidra till att minska läckage och problem som uppstår vid erosion som kan orsakas av stora vattensamlingar. Bra tätskikt förlänger livslängden på byggnader och andra konstruktioner.

Vi vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa en effektiv vattentäthet. Vi börjar med att ta bort all vegetation och skräp från området och in se vilka svagheter. Därefter tätar vi med asfalt för att skapa en jämn bas som gör att fukt kan rinna av ordentligt och att vatten inte kan sippra in.

Vi är specialister på tätskikt och utför alla typer av uppdrag